Arbets och miljömedicin lund

Vi forskar kring människors arbets- och miljöbetingade hälsa, med inriktning på metaller, miljögifter, luftvägsskadande och cancerframkallande ämnen, stress . Beskrivning Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Integrerad klinisk verksamhet och forskning.

Se kontaktuppgifter, telefonnummer, öppettider, m. Arbets- och miljömedicin är medicinsk specialitet som omfattar hur. Det finns redan idag forskningsresultat och metoder som kan användas inom företagshälsovården, efter anpassning. Men avståndet har varit för långt mellan .

Våra nya lokaler ligger på Medicon . Ett sammarbete mellan Göteborgs och Lunds universitet. Genetisk arbets- och miljömedicin – var är vi idag och om fem år? Karin Broberg Palmgren, AMM Lund c:a 14. Debatten kring ftalater har gått het de senaste åren.

Här finns 0studenter och 6 . Professor Bo Jönsson, Lunds, har avlidit, år gammal Han sörjs. Yiyi Xu Arbets – och miljömedicin, Lund. Maria Albin Arbets – och miljömedicin, Lund.

Ulla Andersson sjuksköterska Arbets – och miljömedicin, Lund. Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne. Yrkes- och miljömedicinska kliniken. Mätning av isocyanater vid användande av skumförstärkta grovrengöringsrondeller.

Tumörsjuklighet och dödlighet bland anställda exponerade för etylenoxid. Hälsorelaterad miljöövervakning. Det är lätt att tro att ett löst arbetsmiljöproblem är ett löst arbetsmiljöproblem.

Comments have been closed/disabled for this content.