Atomistiskt synsätt

Detta kallas reduktionism eller atomistiskt synsätt. Det finns således enligt detta synsätt inga krafter inom dessa atomer och de har inga avsikter eller. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till atomism.

Misstänker jag har ett atomistiskt synsätt som gör det jobbigt när jag lär. Man kan även skilja mellan ett atomistiskt synsätt, som innebär att större händelser kan härledas från mindre, eller ett holistiskt synsätt som . Låt oss åtminstone leka med tanken att där inte finns några ”beståndsdelar” i verkligheten, I så fall skulle ett atomistiskt synsätt egentligen inte innebära att man . Mot denna uppfattning hävdade andra ett mer atomistiskt synsätt, som ställde strängare krav på en bokstavstrogen tolkning av enskilda bibelställen.

Den vanli ge konsumenten ser inte miljöegenskaper som system och orsakssammanhang utan ser varje aspekt och varje händelse . Ur det atomistiska synsättet växer den positivistiska vetenskapen fram, vilket är portalen till den moderna . Det holistiska synsättet inom olika vetenskaper från fysik till psykologi och samhällsvetenskap innebär att. Det motsatta tillvägagångssättet kallas atomistiskt. Ordklass substantiv ○ atomistiskt synsätt (det vill säga synsätt som gäller smådelarna, inte samspelet och helheten) . När det gäller det atomistiska synsättet så handlar det, som sagt, om att öva och befästa kunskaper. Ett konstruktivistiskt och interaktionistiskt synsätt.

Mycket av detta har man inom medicinen inte ännu forskat så mycket kring då man har ett alltför atomistiskt synsätt på hälsa och kroppen. Ett atomistiskt synsätt på material tillämpas, och fokus är på elektronerna och deras roll att hålla material samman och ge dem intressanta .

Den har ett atomistiskt synsätt (reduktion till detaljer, historie- och kontextfritt). Naturvetenskaplig forskning använder huvudsakligen kvantitativa . Artikelförfattarna tycks betrakta människorna utifrån ett atomistiskt synsätt. Eklekticismen bygger på ett atomistiskt synsätt, där olika delar av olika.

Den vetenskapliga metoden ställer upp hypoteser, ofta uppbyggda genom ett atomistiskt synsätt, och provar dem genom att fråga den enda . Den andre sägs ha ett atomistiskt synsätt.

Comments have been closed/disabled for this content.