Bostadsobligationsränta

Stockholm Interbank Offered Rate är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker – Stiborbanker – verksamma på . Här hittar du aktuella marknadsräntor för svenska statsobligationer och statsskuldsväxlar, den så kallade långa och korta räntan. Den nya beräkningen bygger på bostadsobligationsräntor i stället för på statspapperräntor. Syftet med de nya reglerna är att det ska vara billigare för kunden att . Bostadsobligationsränta Boobl5Y (år) som bankerna brukar tala om har enligt Daniel Liljeberg sjunkit det senaste året från procent till . Genom att jämföra bankernas två viktigaste upplåningskällor – den femåriga genomsnittliga bostadsobligationsräntan och den tvååriga genomsnittliga . Bankernas upplåningskostnad för en tvåårig bostadsobligationsränta ligger på procent, vilket är oerhört lågt. Vill du veta mer om bolåneräntor? För att kunna låna ut pengar till dig tar vi också ett lån, och kostnaden som vi har för det kallas upplåningsränta.

De ligger nu högre än när Riksbanken sänkte styrräntan reporäntan till -0. Det handlar om 2- och 5-åriga bostadsobligationsräntor och . Nu sänks ersättningen som från och med juli baseras på bostadsobligationsräntan plus en procentenhet.

Comments have been closed/disabled for this content.