Ce märkning leksaker

CE-märket, information från tillverkaren, varningen ”Inte lämplig för barn under tre år”. Leksaker måste vara försedda med CE-märkning och den innebär att . Genom CE-märket bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller kraven i gällande EU-lagstiftning. Du får alltså inte sälja en leksak utan CE-märkning. Många farliga kemiska ämnen är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar som tillverkas i EU.

Om CE-märkning hos Hallå konsument (Konsumentverket) . Dessa krav är gemensamma inom EU och bygger på det nya Leksaksdirektivet. Leksaker skall vara CE-märkta för att få säljas. Ska alla produkter vara CE märkta?

Hur många leksaker och barnartiklar har. Som fall har jag studerat organiseringen av ansvar för CE-märkta leksaker. För att minska olyckor och ohälsan kring leksaker införs ett nytt.

I dag är det många leksaker som ger sken av att vara säkra och CE-märkta, . Enligt lag måste vissa varor CE-märkas. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning är några av de . Det strider mot lagen att sälja en leksak utan CE-märkning. Det strider självfallet också mot lagen att sälja en CE-märkt leksak som inte uppfyller kraven om . I leksaksdirektivet fastställs de säkerhetskriterier eller grundläggande krav som. När en leksak omfattas av andra direktiv som föreskriver CE-märkning, visar .

Comments have been closed/disabled for this content.