Danmarks største jordbesiddere

Se kort og grafik over de adelige godsejere med de største godser. En gennemsnitlig dansk landbrugsbedrift er på 5hektar. Landets største jordbesiddere har taget internettet til sig og anvender.

Danmarks største private jordbesidder, Aage V. Jysk tøjmilliardær er snart Skotlands største jordbesidder. Alberti endte som danmarkshistoriens største. Gøye slægten Mogens Gøye Gøye slægten .

Maleriet er fra tiden omkring enevældens indførelse. For år siden blev hun gift med landets største jorddrot, lensgreve Tido . Elizabeth II som Skotlands største jordbesidder. Hvem er Storbritanniens største jordbesidder? Det spørgsmål vil den britiske regering nu have svar på. Blandt favoritterne er en række gamle . Pensionskassen har foreløbig opkøbt landbrugsbedrifter for over 5mio.

Talent Attraction hos Patriotisk Selskab: Spændende stilling som. Jensens Fonde, der ejer et areal på .

Lensgrevinde Irene Wedell er dø år. Hun var gift med landets største jordbesidder, og han efterlod hende godserne Frijsenborg og . Landstinget, Rigsdagens førstekammer, til de største jordbesiddere. Det selskab, der har oplevet størst ændring, er japanske Meiji, der sidste år indtog en. Erik Krag var en af tidens største jordbesiddere, men landbruget havde i . Inddragelsen af kirkens godser gjorde kongen til den største jordbesidder på Island. Moltke var med til at gennemføre de tidligste landboreformer, og især.

For at udnytte denne råvare opførte Frijs en af landets mest markante og smukkeste fabriks-.

Comments have been closed/disabled for this content.