Easy vent filter

Använd alltid originalfilter från Acticon. Storkök med våra kåpor, fettfilter och UV-ljusrening. Det är ett luftdon som ger bostaden filtrerad och förvärmd friskluft.

I varje luftdon finns ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med . Radiatordon för luftintag under radiatorn. Mini-G kan användas om avståndet mellan radiatorns underkant och golv är minst mm. Originalfilter kommer från Acticon.

Luftdonet är en separat tilluftsenhet med filter monterad. Filtren bör enligt tillverkaren bytas varje år, och det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att. Easy-Vent Flexi-Stål FB 4mm. Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet.

Vid donets inlopp sitter ett filter som hindrar pollen och föroreningar att . Det är en vitlackerad låda som är monterad på väggen ovan- för radiatorn (elementet). För att upprätthålla fullgod ventilation bör filter bytas regelbun- det. Tilluftsdonen är försedda med ett löstagbart filter som hindrar pollen och.

Detärutprovat och testattillsammans med luftdonet för attgerättluft- kvalitet, luftflöden och temperatur.

This ability aids in reducing pouch explosions and loose . Ventilationsfiltret absorberar dålig lukt från avloppstanken och håller omgivningen ren och behaglig. REVOLUTIONARY FILTRATION and EASY REPLACEMENT. Dessa element har ett filter som man rekommenderar att byta varje år. Learn more about air filters, how they work, and how they benefit your home.

Superflow – ett av marknadens energisnålaste filter.

Comments have been closed/disabled for this content.