Elmotor användningsområden

Dagens elmotorer har blivit alltmer energieffektiva eftersom energikostnaden utgör. De flesta elmotorer är av så kallad roterande typ och består av en stillastående. Ett stort användningsområde för växelströmsmotorer är vid drift av elektriska .

Elmotor från Lund banar väg för billiga hybrider”. Möjligheter att anpassa en motor efter användningsområde är också stora. Asynkronmotorn – Denna typ av elmotor är dominerande inom industrin och då de. Det vanligaste användningsområden är vanligtvis där behovet ev en hög .

Bränslecellen omvandlar vätgas till el som driver en elmotor med rent vatten som enda utsläpp. Användningsområden för elmotorer med remskivor. Bärga en elektrisk motor med en remskiva från gammal eller trasig utrustning är ett idealiskt sätt att återvinna . Stellan Rosenquist, Produktchef.

Elbilen har egentligen bara två huvudkomponenter: Elmotorn och batterierna. Sedan tillkommer lite kablage och elektronik för att ladda . Servomotorer, Vibratorer, Fläkt motorer, Virkestorkmotorer, DC motorer, Växelströmsmotorer,. Pumpar för alla tänkbara användningsområden. Vår unika konstruktion gör att motorerna är .

Detta ger ett vidgat användningsområde för motorer- na samt en enklare hantering. Ovanstående kopplingsschema gäller för elmotorer. För att få snurr på en sådan elmotor krävs att den matas med växelström. En elmotor har många användningsområden. Ursprungligen användes elmotorn framförallt till trollingfiske.

Under senare år har fisket med . De vanligaste användningsområden är fyllningar, protetik och profylax. Vår styrka är att kunna kundanpassa nästan alla motorer för att kunna leverera . Vanliga användningsområden är DIREKTSPRIDNING eller pumpning till och från.

Comments have been closed/disabled for this content.