Fodervagn rälshängd

Mångsidiga och effektiva rälshängda fodervagnar till alla typer av ladugårdar. Du väljer den utrustning som passar din anläggning . Stationär upprullare, br135stat.

Rälshängd Upprullare, br135rls. Där tillförs eventuella övriga fodermedel manuellt eller automatiskt. Distributionen sker automatiskt med exempelvis rälshängd vagn eller bandfoderfördelare.

Nybyggnad av oisolerad ligghall med foderbor skrapad gång och djupströbädd till mjölkkor.

Cormalls stationära foderblandare till en rälshängd fodervagn. Lägger du ner för mycket tid på din utfodring? Vill du förändra ditt utfodringssystem eller tänker du . Vi har både takrälshängd fodervagn (AlfaL.). Får med allt foder till alla hästar samtidigt. Kräver fasta installationer och viss layout på stallet.

Halmrivare för rundbalar GHL 30st Båspallmattor 30st Båspallmattor. Foderräls cirka m + elkabel. Det andra alternativet är individuell tilldelning av kraftfoder till korna, antingen via en rälshängd fodervagn eller via kraftfoderstationer.

Vid påfyllning kan fodervagnen starta påfyllningen vid flera platser för . Jag har en rälshängd RA 1fodervagn som körs till gånger per dygn. Du får inte ge för mycket vid ett och samma till- fälle, det kan störa kotrafiken. Djuren utfodras med rälshängd fodervagn. En praktiskt fördel är att en tippgrop för spannmål, silo och spannmålskross ligger samlat vid . Numera är det en rälshängd fodervagn, istäl- let för en hemmagjord självgående mixervagn som sköter utfodringen.

Energimässigt är den vagnen effektiv jäm-. Skraputgödsling, spaltgolv, rälshängd fodervagn. Logdelen innehåller, st matarbor. KTS – , ej moms rundbalsuprullare.

Comments have been closed/disabled for this content.