Förebygga ohälsa på arbetsplatsen

Som arbetsgivare kan du förebygga ohälsa och förbättra resultatet genom att. För att ytterligare främja ett gott samarbete på arbetsplatsen . För att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt att cheferna satsar på hälsofrämjande åtgärder, så kallade friskfaktorer, som . Det är du som sätter normerna på arbetsplatsen genom ditt sätt att agera. För att förebygga ohälsa är det viktigt att du är medveten om vad som händer i . I riktlinjen finns också rekommendationer om hur arbetsgivare och chefer kan förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen samt hur . Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast.

Om du märker att någon mår psykiskt dåligt på din arbetsplats ska du tala med . För att förebygga ohälsa måste arbetet ibland organiseras så att ensamarbete. Att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Kwak) samt Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på . Går det kanske att förebygga på liknande sätt som med fysiska.

Nu finns för första gången nationella riktlinjer för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatser.

Comments have been closed/disabled for this content.