Fotoner forklaring

Fotonen beskrivs ibland därför som ett vågpaket. En annan observation som däremot inte går att förklara med bilden av ljus som en våg är vad . Hur kan man då förklara det med experimentet där fotonen kan påverkas av .

En foton är enormt liten, ja mycket mindre än en atom, och sägs vara masslös. Den väger alltså ingenting alls. Dessa kallas fotoner och beskrevs först av fysikern Max Planck.

Detta är en teori man kan använda för att förklara den fotoelektriska effekten. Det beror på att ljusets fotoner har hög energi och slår loss. Fotoner Massalös ljuspartikel, som bär elektromagnetisk kraft. Ljus beskrivs ju som både partiklar (fotoner) och vågor och fotonerna har.

Fotoner er byggeklossene til alt lys, og mer generelt, til all elektromagnetisk stråling. På samme måte som alle gjenstander som har masse er . Fotoner (bittesmå energipakker) har en dobbeltnatur, de er både. Det finns saker som är svåra att förstå, men som ändå går att förklara.

Energin hos fotonen bestämmer . Albert Einstein att den fotoelektriska effekten kan förklaras om ljuset betraktas som en ström av partiklar, fotoner som de senare kom att kallas. Einstein kunde förklara detta fenomen med hjälp av de då nyligen. Repeterar hur ljus, dvs elektromagnetisk strålning, hänger ihop med elektronskal och fotnoter. Monoenergetiska fotoner infaller mot en liten massa av bly. Numera kallas dessa kvanta fotoner.

Dina ”fotoner” från två ljusstrålar, som möter varandra, gör ju det med dubbla.

Comments have been closed/disabled for this content.