Friskluftsventil bakom radiator

Håltagning för luftintag kan göras över, under, bakom eller vid sidan av radiatorn. Här tillförs ny luft som är filtrerad och förvärmd. Donet passar till de flesta radiatorfabrikat. Radiatordon för tilluft bakom radiatorer.

De är kostnadseffektiva att installera, kräver inga större . Den goda luftblandningen minimerar även problem med kalla golv som uppstår med uteluftsventilerna placerade bakom radiatorn, då den kalla luften strömmar . Purmos eller Thermopanels radiator, tilluftsdon, kanal och filter bildar en helhet, som garanterar ett dragfritt och fungerande friskluftssystem. Det betyder att man kan tillföra uteluft även vi låg utetemperatur. Varje dysa är justerbar, för att kunna fördela luften över så stor del av radiatorn som möjligt. Ventilerna kan ofta anpassas till.

JAg tror frexh har friskluftsventiler med termostat , kan vara ett alternativ. Tilluft bakom radiatorn (elementet). Friskluftsventil Fresh TL100D Energy Additional image 1.

Comments have been closed/disabled for this content.