Hösilage

Hö, hösilage, ensilage är olika sätt att konservera grovfoder. Här beskrivs konserveringsmetoderna och vad de innebär för näringsvärdet och hästen. Det finns inga absoluta gränser för vad som .

Hösilage är ett mellanting mellan ensilage och hö med en torrsubstans (ts-halt). Det blir allt vanligare att hästar utfodras med inplastat vallfoder (hösilage) istället för hö. Hästen är av naturen en gräsätare.

Grovfoder är därför det viktigaste fodret för alla hästar.

Den vanligaste definitionen idag är att hösilage är torrare än ensilage, . Hö är bättre till hästar än hösilage, eftersom det är mindre näringsrikt. Ensilage och hösilage är ett annat sätt att konservera gräs på än hö. Exempel på grovfoder är ensilage, hösilage, hö, halm och lucern. De två första fodermedlen är inplastat . Många hästägare går över till hösilage istället för hö. Katslösa Agro´s grovfoder produceras enbart på god åkermark och vi eftersträvar hög kvalité genom hela vallkedjan.

Vi erbjuder hösilage med olika nivåer av . Greenfeed levererar kvaliteskontrollerat, väl sammansatt, varsamt skördat och analyserat grovfoder för presterande hästar.

Det är egentligen ganska enkelt: köp välskördat, väl sammansatt, analyserat och välförpackat hösilage. Hösilage Hösilaget som produceras är analyserat och högkvalitativt. Vi har mångårig erfarenhet av hösilageproduktion för häst.

Naturligtvis är allt hösilage . Jag har alltid haft hö, dom åren jag har haft häst och har INGA erfarenheter av hösilage så idiotförklara mig inte nu 😮 Jag ska flytta till ett. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa?

Comments have been closed/disabled for this content.