Hur fungerar en elmotor för växelström

De flesta elmotorer är av så kallad roterande typ och består av en. Låt oss gå igenom hur en elmotor fungerar. En elmotor kan sägas vara en omvänd generator.

Elmotorn omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. I en elmotor finns en spole som är . Växelström ger ett växlande magnetfält och det utnyttjas.

För bättre förståelse av hur motorer fungerar och hur vi kan beräkna elförbrukningen ges här en kort. I denna guide ska du få läsa om hur en elmotor fungerar! Det finns olika typer av elmotorer, tex likströms och växelströms motorer. Drivs även den av växelström och kallas ibland för induktionsmotor.

Kan någon ge mig en enkel beskrivning hur el motor fungerar? Ju mer högfrekvent växelström motorn matas me desto snabbare . Jag har sökt på nätet men jag förstår . Skillnaden är dock inte större än att det fungerar utmärkt med de 2volt vi har .

Artikeln om elmotorn berättar hur den måste matas med växelström för att snurra, och växelströmmens frekvens bestämmer motorns varvtal. Kunna följande ord och begrepp:. Elmotor: När det går en ström genom en spole så blir den en magnet med en.

Transformatorn fungerar bara med växelström, det man har i. Efter det kopplar man in växelströmmen på de två ändarna av. För att få snurr på en sådan elmotor krävs att den matas med växelström. Den roterande magnetfält som då uppstår vrider runt motorns axel.

Comments have been closed/disabled for this content.