Hydrauliek symbolen betekenis

Remlichtschakelaar (hydraulisch). Schakelaar voor remvoeringslijtage. De hefinrichting werkt ook door middel van hydrauliek.

Hydraulische cilinder met tuinslang en waterkraan. In de tank zit de olievoorraad voor het hydraulisch systeem. De stuursklep (stuurschuif) heeft tot taak om de richting van de oliestroom te sturen. De in de animatie toegepasteklep is een .

Een selectie van de meest voorkomende symbolen. Een pomp, de punt van de driehoek wijst naar de stroomrichting. Het soort van aan- drijving is niet relevant. Symbolen voor apparaten en appendages.

Pneumatische symbolen zijn grafische voorstellingen van pneumatische componenten. Bijvoorbeeld cilinders, ventielen en luchtverzorgingcomponenten. Vakkundig en efficiënt pneumatische en hydraulische installaties afstellen en onderhouden.

Betekenis van technische gegevens zoals . De betekenis van dit boek spreekt voor zich.

De symbolen voor hydraulische en pneumatische componenten zijn samengesteld uit. Te gebruiken letters hebben slechts een symbolische betekenis. De proportionaal-hydrauliek vormt de interface tussen besturing. Het filter dit houdt de olie schoon van vuil zoals metaaldeeltjes.

De veiligheids-symbolen, gebruikt in deze handleiding zijn DRIE en. De ratio waarbij water zich door een doorlaatbaar medium kan verplaatsen. Normalisatie van symbolen en begrippen in de koeltechniek. Met daarbij een overzicht van de meest gangbare pneumatische symbolen.

Haal een exemplaar bij je Duursma vestiging, of download hem . Onderhouds- en technisch personeel dat werkt met hydrauliek.

Comments have been closed/disabled for this content.