Hydraulolja viskositet 22

Hydraulolja, främst för inomhusbruk. SIS har sammanställt normer för hydrauloljor. Eurolub HLP ISO-VG är en mineraloljebaserad hydraulolja.

Tillverkad av kvalitativa basoljor med högeffektiva additiv. Innehåller aktiva ingredienser . Mineraloljebaserad zinkfri hydraulolja med högt viskositetsindex. Rekommenderas för mobil hydraulik som används .

HydraWay HMA är en zinkfri hydraulolja som är framtagen för att överträffa de krav som ställs på. Mitt råd är att använda hydraulolja! Verkar svårt att hitta annat än dyra oljor med viskositet så ett oljebyte skulle bli dyrare än klyvens . HydraWay White rekommenderas till all industriell samt viss mobil. Tunna vätskor som metanol har låg viskositet, medan tjockare som olja har hög viskositet.

Maskiner, pumpar och anläggningar. Oljan har ett brett användningsområde tack vare hög viskositet, låg flytpunkt och slitageskyddande egenskaper (innehåller zink). Godkännanden enligt produktdatablad för respektive viskositet, 2 3. HydraWay SE XLV är en miljöanpassad hydraulolja främst avsedd för kallt klimat.

Multigrade hydraulolja För industrimaskiner och hydraulsystem. Kinematisk viskositet vid 100°C. Returslang, anhåll för inställning av vedlängd. HYDRAULOLJA QHOLBEIN BIO PLUS (ISO VG 46). Viskositetsklasser ISO – – – – – 100.

Fullt blandbar med QHolbein Bio LT och QHolbein Bio Long Life. Högt viskositetsindex och goda lågtemperaturegenskaper möjliggör användning inom ett mycket brett .

Comments have been closed/disabled for this content.