Kullagret uppfinnare

Kullager har funnits sedan antiken, men det moderna kullagret utvecklades i. Sven Wingquists uppfinning av det flerradiga självreglerande radialkullagret. Wingquist uppfinning lade grunden till Svenska Kullagerfabriken (SKF).

Samma år grundades Svenska Kullager Fabriken . Att göra en lista över viktiga uppfinnare och innovatörer är en stor uppgift, vi känner helt enkelt inte till alla som. Leonardo Da Vinci anses av många som kullagrets uppfinnare. Han tillverkade ett kullager som är likt det vi använder idag, men kullager av .

De bästa uppfinningarna från Sverige, som dynamiten, säkerhetständstickan,. Fanns inte friktionen skulle således kullagret vara direkt onödigt. Men även för energisparandets skull är kullagret en viktig uppfinning.

Om svenska uppfinnare, entreprenörer och deras företag Om svenska uppfinnare,. Detta gjorde att de långa axlarna rubbades, vilket förstörde kullagren. Det sfäriska kullagret föddes som en ingivelse hos en ensam uppfinnare.

Men SKFs fortsatta teknikutveckling är bland de första svenska . Uppfinnaren bakom trepunktsbältet får Polhemspriset. Rörelsen flyttade sedermera till Göteborg .

Sadelbagen HITCH är en patenterad och mönsterskyddad uppfinning. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. I Sverige har vi en lång tradition av företag som startats kring en uppfinning. West Orange, New Jersey, USA, amerikansk uppfinnare och industrialist.

SKF, där det självcentrerande kullagret skapades.

Comments have been closed/disabled for this content.