Ligghall får

En ligghall för får och getter bör normalt bestå av tre väggar och ett tak. Den öppna långsidan bör ha söderläge.

Om en ligghall inte har en öppen hel sida bör . Boxar, foderbord och ligghallar måste hålla vissa minimimått. Om dina får och getter är ute tolv timmar eller mer per dygn under den kalla årstiden är de så kallade utegångsdjur.

Djuren ska då ha tillgång till en ligghall eller . Jag skall bygga en liten ligghall för 4-tackor som skall gå ute hela. CachadNu har kylan kommit, vilket innebär att det är krav på att djur som hålls ute har tillgång till en ligghall. De ska vara till lösdrift på vintern. Maskinhall, stall, lagerhall, ligghall och lösdriftsstall produceras av Bruksbalken. Flexibelt, träbaserat och ändamålsenligt.

Russ får dispens för krav på ligghall. Jordbruksverket ger dispens från kravet på ligghall för russen på Lojsta hed.

Klurar på ligghall till får, har tidigare haft planer på att bygga nått men funderar man kanske kan nytja boden som står här hemma ist med lite . Rastgården får vara täckt med tak upp till. Länsstyrelsen har godkänt ansökan som gäller en ligghall för sex.

Hur ska en ligghall utformas så att hästarna känner sig trygga och vill använda. Russambetesföreningen Lojsta hed ville . Därför är det viktigt att hästen får tillgång till föda så ofta som möjligt under dygnet. Komplett vindskydd med fotbågegrindar som kan användas som ligghall till häst och nöt på. Ingången får inte vara för smal, då det är viktigt att alla hästar i .

Comments have been closed/disabled for this content.