Motorredskap klass 2

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon . Motorredskap klass II är i Sverige ett fordon och en anläggningsmaskin som är ombyggt eller konstruerat huvudsakligen som arbetsredskap och för en hastighet . Motorredskap klass I är ett fordon och en anläggningsmaskin som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger km/tim. Vilken är den högsta hastighet ”Motorredskap klass 2” får vara konstruerad för?

Den högsta hastigheten ”Motorredskap klass II” får vara konstruerad för är 30 . SMP svarar för registrerings- och (när det är tillämpligt) kontrollbesiktningar av motorredskap klass I och II, tunga terrängvagnar, släpvagnar och traktorer. Traktor och Motorredskap klass 2. Godkänd förarhytt om tjänstevikten är 6kg eller högre. De enda skillnaderna jag kan se nu, är att Motorredskap klass II måste ha kran eller motsvarande utrustning för eget arbete, medan A-traktorn . Terminaltraktor är i regel en traktor a och tillhör skatteklass I. Påhängsvagn, släpvagn efter terminaltraktor avses. Motorredskap indelas i motorredskap klass I och motorredskap klass II.

Motorredskap klass I är motorredskap som är konstruerade för en högsta hastighet som . Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.

Comments have been closed/disabled for this content.