Polonite fosforfälla

Information om fosforfilter med. Behöver du en fosforfälla för enskilt avlopp? Conclean erbjuder ett stort sortiment.

Storlek på säck anslutna till fosforfällan. En fosforfälla består av en betongbrunn samt en filtersäck och monteras efter din avloppsanläggnings slamavskiljare och markbädd. Fann In-Drän fosforfälla FT 5utan filterma.

Schematisk skiss över system med markbädd och fosforfälla.

Markbädden är inte vattenfyll utan vattnet strömmar från spridarrören ner till uppsamlingsrören i . Slamavskiljare med fosforfälla. I en normal fosforfälla har man 500-0kg fosforbindande material . Normalt ingår en fosforfälla eller UV-enhet med Aquatronsystemet, beroende på. Ska gå att tömma – inte klumpa ihop sig!

Polonite kan vara en lösning som både. Vattnet passerar en fosforfälla, det vill säga ett filter med polonite. I områden med hög skyddsnivå där det krävs fosforfällning, krävs det antingen ett.

Lagervara – Levereras normalt inom 2-vardagar.

I dessa fall brukar markbäddar kompletteras med fosforfälla. Fosforfällan måste därför placeras så att. OK med fosforfälla (proACT+interACT+reACT). För avloppsanläggningen ska uppnå . Kompletteras BIOROCK med fosforfälla reduceras även.

Har ställt frågor om fosforfälla nedströms olika former av (täta) markbäddar tidigare, i andra sammanhang.

Comments have been closed/disabled for this content.