Rät vinkel

En rät vinkel är inom geometrin en vinkel som är precis 90°. En triangel där en vinkel är rät kallas för en rätvinklig triangel. Vi bekantar oss med begreppet vinkel och lär oss hur storleken på en vinkel kan.

Spetsig vinkel, En vinkel kallas spetsig om den är mindre än en rät vinkel, . Om en rät linje (DC) står på en annan rät linje (AB), så att linje gär vinklar (ACD och DCB) på båda sidor om sig, så kallas dessa vinklar närliggande vinklar eller . Ska sedan gjuta två plintar för att fästa bärlina i. När du har m mellan dina markeringar så har du en rät vinkel i hörnet. Den vinkel som är 90° kallas för en rät vinkel. Denna vinkel markeras med en hake enligt figuren till höger. Exempel på olika vinklar Där ser vi även att de vinklar . Spetsig vinkel Rät vinkel Trubbig vinkel. Vinkelsummor i flerhörningar Yttervinkelsatsen.

Om vinkeln är mindre än grader är det en spetsig . Filmen visar hur du kontrollerar om en triangel är rätvinklig. Om du känner till triangelns tre sidor kan du. Placera en enmeters tumstock på golvet mellan de två punkterna.

Om den passar in precis är vinkeln rät – allt enligt Pythagoras sats.

Comments have been closed/disabled for this content.