Stödrätter pris

Fullservice vid köp eller försäljning av stödrätter – Din stödrättsbörs. Stort utbud förväntas ge lägre priser på stödrätter. Vi hjälper dig om du vill köpa stödrätter eller om du vill sälja stödrätter.

Söker ni efter lantbrukare som är intresserade av att köpa eller hyra stödrätter? LRF Konsult tillhandahåller en stödrättsbörs och förmedlar gärna kontakter. Ett smart sätt att nå rätt person!

För några år sedan var priset ofta 1procent av en stödrätts värde eller mer.

Stödrätterna såldes generellt för lägre priser under förra året. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis. Information om priser, villkor och anmälningsblankett ligger här nedan som PDF-filer. Mark ut an stödrätter(som er)betingar sällan högt arrendepris. Så kolla med grannen vad hon tänkt sig för pris för rätterna.

För priser på stödrätter kontaktar du stödrättsbörsen, hushållningssällskapet och . Telefonnummer kan av säkerhetsskäl inte skrivas . Om man äger mark, har stödrätter, så har man all full rätt att låta andras djur beta på marken och själv söka för sina stödrätter, . Hur köper man bäst stödrätter och vad är ett skäligt pris?

Helt upp till Kvistberg om han vill arrendera ut och till vilket pris. Jag utformar nytt kontrakt och för att kunna förhandla pris så vill jag vara. Två decimaler på önskade stödrätter på önskade stödrätter.

I arrendekontraktet går ju att skriva att du skall . Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinu- erligt sedan.

Comments have been closed/disabled for this content.