Styrd borrning i berg

Tack vare borrhuvudets patenterade utformning kan långa, raka eller krokiga ledningshål i berg borras snabbt och med hög noggrannhet. Styrd borrning i massivt berg och med en hastighet upp till meter i timmen utlovas med Ditch Witch JTi AT-utförande. Vid styrd borrning borrar vi horisontellt i jord och berg och styrd AT-borrning använder vi när borrning sker i berg och blockig mark. De senaste åren har kapaciteten ökat sam tidigt som priserna sjunkit, detta gör styrd borrning till ett kostnadseffektivt alternativ! Vi har ett flertal moderna riggar i . Metoden används för borrning av stålrör i fast lagrade material såsom sten, block och berg.

Borrning i homogent berg kan vid vissa tillfällen utföras utan . Behöver ni borra långa sträckor på platser med mycket hårda friktionsmaterial, porösare bergarter samt stenbemängd mark? Då är styrd AT-borrning rätt metod! Vardaglig benämning på styrd borrning. Bentonit är ett geologiskt material, som oftast uppträder som lerlager i sedimentära bergarter . Vid långa hål i känsliga miljöer är styrd borrning överlägsen andra metoder.

Vid Öxabäck var kulturområdet Brokvarn, med sina månghundraåriga kvarnar och broar, ett hinder i vägen. Borrhålslängder till 1meter i jord och 3meter i berg är inte ovanliga. Inom schaktfri ledningsdragning ingår styrd borrning ”bananborrning”, jordraket, .

Comments have been closed/disabled for this content.