Tändkulemotor bränsle

Tändkulemotor, kultändare, glödkulemotor, även kallad råoljemotor eller. Vad jag hört kan de drivas med nästan vilket hyfsat flytande bränsle som helst men att de jämfört med dieslar är ineffektiva . Seffle båtmotor som är ombyggd till stationär motor,, Customiserad med fundament och svänghjul från avance.

Detta är möjligt eftersom bränslet förgasa vid en mycket hög temperatur. En tändkulemotor måste förvärmas för att kunna användas. Då bränslet sprutas mot en het yta kallas ibland sättet att antända . I tändkulemotorn förgasas alltså bränslet genom att det sprutas mot en.

De gick att köra på nästan vilket bränsle som helst. Med en modern tändkulemotor med elektrisk glödgning, tändring istället. Största fördelen är enligt mig att man kan få mycket bränsle billigt, . Med tändkulemotorer menas här motorer där bränsle sprutades direkt in i . Men trots den nödvändiga startförvärmningen osv. Men jag har något svagt minne om att Avance hade någon form av kombinerad insprutning på bränsle och vatten, men jag kan ju vara ute på . Gram bränsle per hästkraftstimme.

Tämligen sällsynt numer då både fiskebåtar och tändkulemotorer blivit. Förhoppningsvis ska vi kunna använda bränsle som är lokalproducerat och .

USA (Mietz och Weiss) som patenterade en liggande 2-takts tändkulemotor. Energi och Sjöfartstekniska förening r. Originalbränslet hette väl motorbrännolja? Jag använde diesel som bränsle vilket jag vet att används i. Enda nackdelen är att tändkulemotorn måste förvärmas med. Förgasningen sker vid en hög temperatur och därför kan bränslen av låg kvalitet .

Comments have been closed/disabled for this content.