Wettelijke verplichtingen onthaal nieuwe medewerker

Een onthaalbeleid is een onmisbaar onderdeel van een strategisch en samenhangend personeels- en organisatiebeleid. Een warm welkom loont en beïnvloedt .

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN INZAKE HET ONTHAAL VAN NIEUWE MEDEWERKERS. De maatregelen betreffende de toepassing van de wet op de uurkredieten. Het organiseren van het onthaal van nieuwe medewerkers.

Checklists peter-en meterschap. IVOC respecteert de wet op de privacy. Samenvatting van de wettelijke bepalingen inzake onthaal. Onthaal van nieuwe medewerkers. De algemene verplichting om het onthaal van nieuwe medewerkers te organiseren staat . Voor Paritair comité (PC) 2is er . De wet verplicht werkgevers om bij aanwerving van nieuwe werknemers bepaalde regels inzake onthaal in acht te nemen.

Het onthaal, de integratie en de begeleiding van nieuwe medewerkers is een.

Naast deze voordelen voor uw werking dient ook gezegd te worden dat onthaal en begeleiding van nieuwe werknemers een wettelijke verplichting is. Hierbij gelden dezelfde verplichtingen als voor vaste medewerkers. Los van deze wettelijke verplichting kan een eigentijds personeelsbeleid niet zonder.

Controle op onthaalverplichting. Een goed onthaal verhoogt de motivatie van de nieuwe medewerker, zet . Leg ook de onthaalbrochure klaar”. IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER . En des te sneller is de nieuwe werknemer ingewerkt in zijn nieuwe job,. Niet alleen omdat dit wettelijk verplicht is, . Verplichtingen van de werkgever inzake onthaal,. Die start natuurlijk met het uitgebreide onthaal van nieuwe werknemers.

U bouwt graag een lange werkrelatie op.

Comments have been closed/disabled for this content.