En helt naturlig affär, enligt säljaren själv. VD: Jan Thorsten Hugo Barchan . Barchan served as the President of AudioDev AB. Briban Invest AB har tillgångar inom informationsteknologi och fastigheter. VD Barchan, Jan Thorsten Hugo(år). Industrifonden och Briban invest satsar tillsammans med ytterligare. Gyllenhammar (för egen del samt bolag) samt styrelsens ordförande Joachim Gahm. Tidigare bland …