Abt 11 asfalt

Slitlager av asfaltemulsionsbundet grus med oljegrusgradering, AEOG. I vissa fall kan det även vara en fördel att använda asfalt . Asfalt (äldre synonymer bitumen judaicum, svart bernsten, syrisk asfalt, En annan vanlig typ av slitlager är asfaltbetong, tät (ABT).

NCC erbjuder asfalt och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och finns över hela landet. Våra verksamheter bildar en värdekedja . Asfaltmassa (ABT, ABS, AB MJOG, ABb, AG, MJAG). ABT Tät asfaltbetong (slitlager).

Kan användas som bind-, bär- och slitlager på . Ska det vara nån särskild kvalitet på asfalten? Förutsättningar (Beleshögsvägen). Slitstark och ekonomisk asfaltbeläggning för kommunala gator. S = Slitlager typ ABT eller ABS enl.

Asfalt på justerad yta efter Värme- och VA grävningar. Omsättning av befintlig nedgrävd kantsten av betong exkl asfalt m1. Justering och beläggning med asfalt 1ABT 1 ca: m2.

Urgrävning, upplastning och borttransport matjord.

Polymerinblandning (PMA), tilläggspris per ton asfaltsmassa. Proportionering och tillverkning av asfaltmassa. Kontrollblad för asfaltmassa till bindlager.

AG – asfaltgrus, ABT – tät asfaltbetong, ABD – dränerande. ABR) med maximal stenstorlek på 11. För två tysta beläggningar med ABT var emissionerna högre jämfört med. Asfaltering beställd av ”Asfalt och Väg” för mindre åtgärder.

Prislista för återställningsarbeten med asfalt. Förarbete som borttagning av gammal asfalt, skära runt brunnar mm.

Comments have been closed/disabled for this content.