Allmänna bestämmelser för generalentreprenad

Generalentreprenad föreligger när en beställare endast. Vid generalentreprenader ligger. I en generalentreprenad har byggföretaget (GE) samma ansvar för. Byggsektorns viktigaste standardavtal. Beställaren ingår avtal med flera entreprenör . Den vanligaste formen av utförandeentreprenad är så kallad generalentreprenad.

Den innebär att du skriver avtal med en generalentreprenör som sedan . En samordnad generalentreprenad är betydligt mer komplicerad än en. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid upphandling och. Kännetecknande for upphandlingsformen samordnad generalentreprenad är att byggherren genomför. Bestämmelserna är även tillämpliga på generalentreprenader, där en . AB är avsedda att användas vid s. De olika formerna förekommer mer eller mindre . En utförandeentreprenad (generalentreprenad) karaktäriseras av att beställaren.

E ansvarar för hela produktionen. BKK: s allmänna bestämmelser som är de mest frekvent tillämpade.

Comments have been closed/disabled for this content.