Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö-. Vi forskar kring människors arbets- och miljöbetingade hälsa, med inriktning på metaller, miljögifter, luftvägsskadande och cancerframkallande ämnen, stress . Beskrivning Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa.

Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Därefter kan vi ställa samman erhållna fakta, säger Catarina Nordander, överläkare vid Arbets- och Miljömedicin på Region Skåne. Se kontaktuppgifter, telefonnummer.

Malmö – Yrkes- och Miljödermatologi, Skånes Universitetssjukhus.

Skåne Läns Landsting är ett landsting. De miljömedicinska utbildningsdagarna är en årlig konferens som anordnas av Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Integrerad klinisk verksamhet och forskning.

Skånes närhet till kontinenten innebär större intransport av luftföroreningar. En av dem var Mätta Ivarsson, som . Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland och Region Skåne. Hälften av alla anmälda arbetssjukdomar är orsakade av belastningsfaktorer.

Labmedicin Skåne, Skånes universitetssjukhus Lun för värdefulla förslag och. Genetisk arbets- och miljömedicin – var är vi idag och om fem år?

Ungas arbetsmiljö: Markus Blomberg, LO-distriktet Skåne. Kommission för ett socialt hållbart . Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne. Magnus Svartengren, Professor, Uppsala Universitet, . Vi listar alla jobb från Region Skåne, Medicinsk service, labmedicin inom yrket.

Möten med styrgruppen för Arbetsmedicinskt regionuppdrag. Möte med styrgrupp för Klinisk miljömedicin Norr (kl 9-10). Skånska Dagbladet har tidigare berättat att strax efter att det . Lithman T, Noreen Olsson H, Weibull H.

Comments have been closed/disabled for this content.