Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. En återvinningsstation är enbart för hushåll och privatpersoner och får inte användas av företag. Läs mer här vad som gäller för Återvinningsstationer.

Sverige en stationär facilitet för återlämning av främst förpackningsmaterial. Här kan du lämna förpackningar av olika slag dygnet runt. På de flesta återvinningsstationer finns det även en behållare där du kan lämna småbatterier.

Sök efter din närmaste återvinningsstation.

På återvinningsstationen finns behållare för hushållens tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas. Till en återvinningsstation kan du lämna tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. Dessutom finns en batteriholk för småbatterier.

Ansvaret för återvinningsstationerna har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. Det är på återvinningsstationerna du lämnar tidningar, glasförpackningar, . Om du har klagomål på städningen vid din återvinningsstation, klagomål på fulla behållare (gäller inte batteriholkarna), vill ge tips på förbättringar eller ställa en . I Uppsala kommun finns det åtta återvinningscentraler. Vi förvaltar ca återvinningsstationer på uppdrag av FTI, förpackning och tidningsinsamlingen. Samtliga stationer har behållare för tidningar, glas och små .

Varje gång du köper en produkt med en förpackning betalar du en liten avgift. Avgiften används för att finansiera insamling och . På Södertörn finns cirka 2återvinningsstationer. Illustration: Återvinningsstation av Frida Öman, Järfälla gymnasium. Ramnerödsskolan Stenbocksvägen vid gamla skolan.

Du kan lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna som finns utplacerade inom hela kommunen. Stationerna är bara avsedda för . Där kan du bara lämna förpackningar och returpapper. Observera att Tekniska verken inte ansvarar för återvinningsstationerna, vi har heller inte uppdraget attt städa runt dessa.

Inom vårat verksamhetsområde finns det totalt stycken återvinningsstationer. För återvinningsstationerna ansvar FTI.

Comments have been closed/disabled for this content.