Blanda hydraulolja 32 och 46

Kan man blanda gammal och ny hydralolja? HydraWay HMA är en zinkfri hydraulolja som är framtagen. Hydraul Special är zinkfri hydraulolja (t ex utgödslingsanläggningar).

Tänk på att inte blanda olika fabrikat av miljöhydrauloljor då konflikt kan uppstå. SIS har sammanställt normer för hydrauloljor. Agro Oil, Agrol Mendo Bio 4 Syntetisk ester, Ej generellt blandbar med andra.

Hydraway HVXA XP oljorna kan blandas med de flesta hydrauloljor på marknaden.

Ibland rekommenderar hydrauliktillverkare andra oljor än hydrauloljor, t ex. SH 1 SHS 3 SHS och SH 6 där siffrorna står för viskositet enligt ISO VG. Du kan ta vilken hydraulolja som helst (och blanda friskt) och det finns ju. Satsa på en hydraulolja 2 3 eller finns billigt på biltema.

HYDRAULOLJA QHOLBEIN BIO PLUS (ISO VG 46). Ja, biologiskt lätt nedbrytbara oljor är oftast blandbara med mineraloljor men observera att . Rando HDZ 3 4 och är godkända för:. Zinkfri hydraulolja avsedd främst för fordonshydraulik eller där zinkfria oljor efterfrågas.

Prestandan och livslängden på denna olja är bättre än ”vanlig” hydraulolja.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som. TOTAL Azolla är smörjolja och hydraulolja till hydrauliksystem. Kan blandas med mineralbaserade oljor. Gigalube Universal Antifreeze ska inte blandas med andra frostskyddsvätskor.

Hydrauloljor som skyddar också de mest krävande sys- tem mot slitage och. Den noggranna blandningen av tillsatser och basolja med hög kvalitét. Icke akuta ärenden: Hydroscand AB +(0)8- 5900.

Comments have been closed/disabled for this content.