Byta krankägla

Skruva loss strålsamlaren emellanåt och gör ren insatsen från vattenföroreningar. Om byte av krankägla (kranpackning) skulle bli nödvändigt. Termostatblandaren har bara en packning (standard- krankägla FMM 3600-15).

Om byte av krankägla (kranpackning) skulle bli nödvändigt i fram- tiden, görs detta enl följande: 1. Skruva ut plastratten till fullt öppet läge . För att byta krankäglan behöver man:. Tryck in den nya krankäglan och byt den tunna packningen mot kranhuset innan rattarna. Så här byter du manchettpackningar och åtgärdar läckande blandarhus. FM Mattsson Krankäglor (20) Med packningar för kranöverdel För 3/4-armatur.

Droppar det kranvatten på en tvågreppsblandare behöver förmodligen gummipackningen bytas. Stäng huvudkranen och skruva upp vattenuttagets kranratt så långt det går och dra av den. Skruva loss vattenuttaget från . Byta packning i vattenkran Bosta hem och trädgård.

Ska köpa en krankägla i veckan. Nej jag är inte sinnessjukt snål;) Anledningen att jag inte byter hela käglan är att det är en sort jag inte lyckas hitta någonstans.

Comments have been closed/disabled for this content.