Case metodik

Pedagogiskt projektarbete för avläggande av docentur. För mer detaljerade inledningar till casemetodik och dess olika moment, se. I situationen finns ett antal inblandade personer .

Kursen syftar till att du som . Denna metod är problembaserad och fungerar att använda på såväl stora som små grupper. Att arbeta med fallbeskrivningar. Det finns flera olika sätt att använda case-metodiken.

Vi presenterar här ett sätt, men om du har en annan metod som du tycker . Situationen ska vara realistisk, men behöver inte vara . Laborativt arbete baserat på casemetodik vid Vetenskapens Hus. Examensarbete på programmet Civilingenjör . Casemetodik – i klinisk verksamhet. Jag är övertygad om att jag delar intresset av att se andra människor växa och utvecklas med . Metod som används för undersökning eller studium av ett fall, dvs en person, en situation, en händelse osv. Uppslagsord som innehåller casemetodik.

Denna film redogör för hur det är att jobba med case på Vittragymnasiet Södermalm.

Struktur – grupp Individuell förberedelse eleven läser in sig på fallet. Jag undrar helt enkelt hur länge umeå har använt sig av casemetodik eller case baserat lärande eller vad man nu vill kalla det. Caselösning något jag kan ha nytta av att lära mig?

Text: Jane Bergstedt Kort kan man säga att casemetodiken (CBM, se fakta nedan) är en aktiv, diskussionsorienterad modell för lärande, där man utgår från . Anledningen att man använder ordet ”casemetodik” i stället för en svensk översättning (”fallmetod”) är för att markera att det är fråga om en speciell metod som . Det är business case som avgör vilka . Syftet med detta arbete var att pröva en metod för lärande och reflektion i. Det går till så att först när man sitter med ritningen eller motorn . Vi arbetar med traditionell undervisning kombinerat med inlevelsepedagogik: storyline-pedagogik, case-metodik, rollspel, forumspel, värderingsövningar och . Vi jobbar med något som kallas case-metodik, vilket betyder att vi utgår från aktuella händelser, samhällsproblem och världen runt omkring oss.

Comments have been closed/disabled for this content.