Ce märka själv

Vissa produkter måste CE-märkas för att få säljas och marknadsföras. CE-märket är en symbol som innebär att tillverkaren garanterar att vissa krav är uppfyllda . Kostnad CE märkning Ekonomi: övrigt. Du kan utföra ce-märkningen själv. Dock måste Du upprätta dokumentation som visar på vilket sätt produkten är godkänd. För att din produkt ska bli CE-märkt måste du sammanställa teknisk dokumentation som visar att den uppfyller alla EU-krav.

Som tillverkare är du själv ansvarig . Startar ett inlägg om egen CE-märkning då det verkar vara ett ämne som intresserar många, och för att jag har en av dessa båtar som borde . CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda. CE-märkning och försäkran om överensstämmelse. CE-märkning är uppfyllda, att dokumentation.

CE-märke CE-märkningen är en viktig del av EUs produktlagstiftning och omfattar bl a. Kopplingsutrustningen släpps inte på marknaden och görs därmed inte tillgängligt för andra personer utan används av beställaren själv.

Comments have been closed/disabled for this content.