Ce märkning lampor

Genom att fästa CE-märket på en produkt deklarerar tillverkaren, på sitt eget ansvar, att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning . En armatur som du tillverkar för att använda hemma hos dig själv behöver inte CE-märkas, men så fort du överlåter armaturen, till exempel . LV Lågspänningsdirektivet, som behandlar säkerhetskrav, ställer krav på CE-märkning av produkter innan de får säljas inom Europa. CE-märkning CE-märkningen ska utfärdas av tillverkaren eller dennes representant inom EU och är en bekräftelse på att produkten uppfyller . CE-märkas eller räcker det med att armaturen (heter det så? själva elektroniken d.v.s.) märks? CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES.

RoHS regler kravställer bland annat att materialen i lampor inte får. Från och med 20så ingår alla RoHS direktiv i CE märkningen. CE märkning för att få sälja saker man byggt själv? Titta på i stort sätt vilken led lampa som helst och du ser ett CE märke på den.

En ledlampa med CE märkning bekräftar att produkten uppfyller . Endast produkter som omfattas av lagstiftning som föreskriver om CE-märkning får och ska CE-märkas. Vad är EU-försäkran om överensstämmelse?

Comments have been closed/disabled for this content.