Checklist onderhoud heftruck

Belangrijkste controlepunten (dagelijks, voor aanvang werk). Het gebruik van een dagelijkse of wekelijkse checklist wordt . Volg dan deze eenvoudige checklist voor dagelijks en wekelijks onderhoud voor .

Is de heftruck voorzien van een deugdelijke. Bij afkeur de checklist met voorstel voor actie bij het gereedschap leggen. Het reguliere onderhoud en een deugende checklist voor het controleren van de heftruck moeten ervoor zorgen dat je geen productieve tijd . Verifieer elke dag aan de hand van de checklist (zie checklist op cd-rom) de na te kijken punten.

Noodzaak veiligheidskeuringen en preventief onderhoud. Goed onderhoud is van groot belang voor het veilig(er) werken met heftrucks . ONDERHOUD EN CONTROLE VAN UW VORKHEFTRUCK. Onderhoud van de heftruck is meer dan herstellen alleen. Hieronder vind je een checklist die voor een controle-ronde bruikbaar is. Per heftruck moet een onderhoudsplan aanwezig zijn.

Heftrucks moeten periodiek, door een deskundige, gekeurd worden. De staat van de heftruck: dit vereist regelmatig controle en tijdig onderhoud van de heftruck. De checklist veiligheid heftrucks van BGZ wegvervoer biedt de .

De VCA – Veilighei gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. Het impliceert dat we behalve voor het jaarlijkse onderhoud van uw heftruck ook . Voorbeeld checklist heftruckstoel. Valt het transportmiddel in een van de volgende categorieën?

Beoordelingstool 4: checklist voor het onderhoud van heftrucks. Olie-, lucht-, brandstof- en pollenfilter nakijken = niet genoeg. Volg mijn opgestelde, zorgvuldige checklist die een perfect groot onderhoud garandeert. Zowel de heftruckchauffeur als de gebruiker van de werkbak vullen. Controle en onderhoud van de veiligheidssystemen vinden plaats volgens de . Een visuele inspectie van de heftruck moet een deel van het onderhoud checklist zijn.

De visuele controle moet ook de niveaus van olie, brandstof en radiator . Laat de heftruck jaarlijks keuren en houd het onderhoud bij in een onderhoudsboek. Als bijlage zijn een aantal checklists opgenomen over het onderhoud en de aankoop van. Algemene checklist voor de aankoop van een heftruck (p. 39).

Heftruck, vorkheftruck, Clark of vorklift, noem het zoals je wil, dit is het meest.

Comments have been closed/disabled for this content.