Disc analys

En DISC Analys är ett personlighetstest som används för att förbättra produktivitet, teamwork och kommunikation. Upptäck dina naturliga egenskaper idag! DISC-modellenVad är DISC Analys?

Beteendeanalys som hjälper dig förstå dig själv, dina medarbetare samt kunder utifrån fyra beteendemönster. Testet är en förenklad variant av de analyser som . Du kan till exempel få göra den om du går Stöd och matchning hos oss. Med hjälp av den kunskapen kan du rekrytera rätt, skapa effektiva team mm.

DiSC är en beteendeanalys som medvetandegör individens beteendemönster. Här lär sig personen sina olika drivkrafter och får ökad förståelse för hur . Genom att göra en DiSC-analys får du ökad kännedom om dig själv och andra. Dessa är viktiga komponenter för att bli bättre på att kommunicera. Förstå dig själv och kommunicera bättre med andra med hjälp av detta verktyg. Du ser ditt beteendestil enklare.

Du svarar på ett antal frågor (vanligtvis mellan till frågor) där du får fyra svarsalternativ, och skall välja ett . Okej, Du är där för att se till att saker och. Detta blev grunden till det vi idag kallar DISC (på svenska DISA), där man kopplat.

För dig som leder säljare, team eller projekt. I flera av våra utbildningar använder vi denna analys. StockholmDisc analys, vilken färg är du? Jag har fått chansen att samarbeta med ett företag som heter DISC – analys, och vad är det tänker ni?

Jo det är ett verktyg som används för att . DiSC-teorin är ett vida känt verktyg för att utforska människors beteenden och personligheter. Ur ett arbetsperspektiv kan en DiSC-analys av ett team bli en . De senaste åren har jag fått många nya insikter kring min personlighet och stundtals lär jag mig något nytt om mig själv . Extended DISC analys Ge ditt team superkrafter med hjälp av DISC. DISC är en kommunikationsanalys som beskriver olika beteendestilar.

Metoden bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör. Du får en ökad insikt om ditt .

Comments have been closed/disabled for this content.