Disc test gratis

Beteendeanalys som hjälper dig förstå dig själv, dina medarbetare samt kunder utifrån fyra beteendemönster. DISC-analys kan förbättra kommunikationen med . Personlighetstest – lär känna din personlighetstyp genom att besvara frågor.

Testet är kostnadsfritt och kräver ingen registrering. Find out how the DISC factors, Dominance, Influence, . Tre saker du måste veta innan du tar testet: Det tar mindre än minuter. Enligt Discanalys är DISC ett av världens mest använda peronlighetstest.

Gratis PDF översikt: Klicka här för att ladda ner en utskriftsvänlig pdf som. Gillar: Makt över skeenden , handlingsfrihet och att fatta egna beslut. This free DISC assessment tool lets you determine your DISC type and personality profile quickly.

Testa nya saker och pressa gränser. This quiz is only intended to estimate traits which may be prevalent in your personality style. We invite you to experiment with this free disc test to get an idea . Gör Driva Egets test och få en fingervisning om det. Du kan göra testet på dig själv och på din.

Interactive personality test using the DISC model.

Met deze gratis DISC test kun je snel je persoonlijk profiel volgens het DISC model van Dr William Marston bepalen. Ontdek hoe de vier DISC gedragsstijlen . Det här personlighetstestet kan ge dig värdefull insikt om dig själv och andra. Villkor för användning: Användning av den här typindikatorn är gratis.

Someone recommended this one: DISC personality test. Klik hier om de gratis DISC test te maken (opent in nieuw tabblad). Everything DiSC personality assessment and DiSC dimensions of behavior explained.

Comments have been closed/disabled for this content.