Farligt att andas in diesel

Uppsök sjukhus vid kraftig hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet. Forskare från Umeå och Holland har fastslagit att dieselångor inte är bra för. Tillsammans med bensin är diesel bland de vanligaste formerna av.

Det är svårt att arbeta med eller runt dieselbränsle utan att andas in ångor. Nu är det dieselmotorernas tur att få sig en känga och personligen tycker jag att kritiken mot diesel känns betydligt mera befogad än ev förbud . Eftersom hjärnan bland annat reglerar blodtryck och andning så slår. Varje dag andas tiotusentals bygg- och transportarbetare in dieselavgaser trots att det finns miljövänligare alternativ att tillgå.

Kan detta vara farligt att sova i? Han har bland annat låtit friska forskningspersoner andas in utspädda diesel- och biodieselavgaser för att undersöka om man kan få . Att andas in vedrök har ungefär . Ny forskning visar att diesel kan vara farligare än vad man tidigare trott. Avgaser från biodiesel är lika farliga för hjärt-kärlsystemet som avgaser. Ett farligt kolväte är bensen, som är cancerframkallande. Kväveoxider orsakar försurning, övergödning och skador på människors andningsorgan.

Men vad jag vet är dieselavgaser klart hälsofarligare att andas in. Finns det någon som på allvar trott att dieselavgaser är ofarliga att andas in?

Det är ofta det konstateras att något som man länge misstänkt vara farligt, faktiskt . Det handlar om mycket farliga utsläppsvarianter. När luften vi andas blir farlig för vår hälsa. Dieselångor misstänks vara dödsorsak.

All förbränning av diesel kommer att vara förbjuden. Om personen inte andas, andningen är. RFarligt: kan ge lungskador vid förtäring. Använd andningsapparat vid släckningsarbete.

De som andas in kväveoxid kan drabbas av huvudvärk, nästäppa och illamående. Kolmonoxid kan vara mycket skadlig att andas in.

Comments have been closed/disabled for this content.