Feber barn

Feber är ett av kroppens sätt att försvara sig mot infektioner, som orsakas av virus eller bakterier. Barn får lätt feber, men det behöver inte betyda att de är särskilt . Med feber brukar menas att ett barn har en temperatur på över 3grader, oavsett hur man mäter eller när på dygnet.

Fysiskt aktiva småbarn kan dock ibland . Vi ger dig tips och råd när ditt barn har feber. Hos barn kan temperaturen variera mycket, både när de är friska och när de är sjuka. Säg den förälder som inte blir orolig när ett barn får feber.

På barnakuten får du läsa vad du ska göra, och om när barnläkaren blir orolig. Feber är en del av kroppens försvar mot infektioner och barn får lätt feber framför allt vid virusinfektioner som förkylning, hosta och halsont. Vid feber, klä av barnet så att det bara har lite kläder på sig, för att på så sätt minska värmen . Videon visar en pojke med en feber på grader Celsius.

Detta är ett exempel på att barn kan ha hög feber och ändå ha ett gott . Om ditt barn är slött, inte orkar leka eller prata, eller inte vill dricka ska du kontakta vården direkt. Här svarar vi på vanliga frågor och listar vanliga varningssignaler. Barns immunsystem reagerar ofta med feber.

Att barn får hög feber är inte ovanligt.

I de flesta fall behöver du inte söka vård. De flesta barn får feber med jämna mellanrum. Men när kan temperaturen kallas feber? Och hur ska du bäst behandla febern?

Hermansen tycker att det varierar hur bekymrade föräldrar är för barn med feber. Graden av oro bygger på egna erfarenheter och upplevelser. Periodiskt febersyndrom är ett samlingsbegrepp för flera, lite olika, tillstånd hos barn med regelbundet återkommande hög feber med cirka fyra till sex veckors . Det är vanligt att barn får feber när de är förkylda.

Feber är inte en sjukdom, utan kroppens egna försvar mot virus och bakterier.

Comments have been closed/disabled for this content.