Fosforfälla kostnad

För att lyckas att få fånga fosforn med kemi krävs följande. Flockmedlet reagerar med vatten och bara sekunder senare är det verkningslöst. Avloppsvattnet från huset går till en slamavskiljare.

Därifrån leds eller pumpas vattnet till en markbädd som följs av ett fosforfilter med fosforbindande material. Markbädden måste dessutom kompletteras med fosforfälla, så totalt skulle det. Behöver du en fosforfälla för enskilt avlopp?

Conclean erbjuder ett stort sortiment.

Normalt ingår en fosforfälla eller UV-enhet med Aquatronsystemet, beroende på lokala miljökrav väljer man vilken som passar bäst. FANN VA-teknik AB och Tranås Cementvarufabrik AB startar ett bolag som erbjuder service för fosforfällor: – Vi gör detta för att vi tycker att tekniken med . Slamavskiljare, tät markbädd och fosforfälla. Schematisk skiss över system med markbädd och fosforfälla. Markbädden är inte vattenfyll utan vattnet strömmar från spridarrören ner till uppsamlingsrören i . Installera minireningsverk på tomten, pris och kostnad för markarbetet. Ett passivt system med slamavskiljare, markbädd kostar ungefär 10kronor och med fosforfälla blir det ytterligare 0kronor.

Med trekammarbrunn, tät markbäd fosforfälla (efter markbädden) samt. Avgörande är väl om du kan dela kostnaden på ett minireningsverk .

Hej, Var köper ni ert flockningsmedlet till fosforfällan? Har ni servicekontrakt eller sköta ni driften själv? Fosforfälla är ett komplement till en biologisk behandling och rening av.

Kostnad för kommunalt vatten och avlopp. Med så kallad förstärkt infiltration, med fosforfällning. Denna studie har utvärderat effekten hos tre fosforfällor med kalkstenskross med.

Comments have been closed/disabled for this content.