Gallejaur kraftstation

Det var det andra kraftverket som byggdes av Vattenfall i. Rapportera en annan bildRapportera den stötande bilden. Ytterligare en period borde läggas till dessa, nämligen utbyggnaden av.

Temperatur, vin nederbör väglag och mycket mer väderinformation. Kategori: Ej definierat, se platsbeskrivning . För att kunna logga in behöver du acceptera cookies. Fotografisk skildring av livet i.

Gallejaur kultur- och samhällsliv, 1. It was the second power station to be built by Vattenfall on. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. Under innevarande budgetår finansieras investeringarna från industridepartementets. Grytfors kraftstation få sin lokalkraft från.

När bilden togs var maskinen sysselsatt med muddring och släntning . Under större delen av kraftverksbygget användes en Marion grävmaskin med slängskopa. Malmfälten, malmbanan, malmhamnen, Porjus kraftstation och Bodens . Spåntipp Kvarnåsen industriavfall.

Fiskevårdsområdet, beläget mellan Finnforsfallets kraftstation och uppströms Båtfors kraftstation. Industritipp Vargfors kraftstation industriavfall. Olidans kraftverk, även kallad Trollhättans kraftstation var på sin tid Sveriges. Kvarn och kraftstation med kanal och tuber.

Byn innehåller flera äldre hus, varav de flesta har renoverats under senare tid.

Comments have been closed/disabled for this content.