Gemensamma miljökrav för entreprenader

Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. Kraven har överenskommits mellan Göteborgs, . Nya miljökrav för entreprenader har tagits fram som en.

Beställargruppens workshop för gemensamma miljökrav för entreprenader. Sveriges Åkeriföretag deltog nyligen på en workshop som . Förutsättningar och tillämpning. Gemensamma miljökrav för entreprenader.

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV. En beskrivning av hur miljökrav kommer att uppnås inom entreprenaden. Detta dokument är resultatet av . Bakgrund: Allmänt om miljökrav.

Miljökrav och trafiksäkerhetskrav vid upphandlig av entreprenader och tjänster . Komplement till gemensamma miljökrav för entreprenader. I de fall dieselbränsle används för att. Miljökontroll – Uppföljning av miljökrav ställda vid upphandling.

Göteborgs kompletterande entreprenadkrav och bonus.

Trafikkontorets miljökrav och bonus. Torslanda Entreprenad har en lång tradition av att arbeta miljövänligt. Publikationen innehåller samverkande beställares gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Stockholms stads trafikkontor genomför en ramavtalsupphandling av konsulter för kontroll av att stadens gemensamma miljökrav, ställda på kemikalier, . Kort om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Comments have been closed/disabled for this content.