Hasopor dränering

Så har isoleringen till grunden kommit. Det är lätt, ger ett hyfsat bra U-värde och är . Som jag förstått kan man göra så här (se bild): hasopor grund.

Hej Jag står inför en total torpargrundsrenovering där golv och. Vattenburet värmesystem på trossbotten. Hej Vi undrar om det är lönsamt . Sedan fylla på med hasopor eller lekakulor som isolering, upp till en nivå tills man säkrar kapillärbrytningen.

Då installerar jag ut golvvärme . Där har man byggt en modern fabrik för produktion av skumglas där de bästa . Skumglas har unika produktegenskaper . Använd istället cellglas, hasopor. Vid platta på mark är en val utförd dränering med kapillärbrytande material extra viktigt. Vi har sedan fyllt med det isolerande materialet Hasopor efter att ha lagt dränering.

Hasoporens uppgift är att isolera källaren från kyla och . Sen beror det på hur huset står, dränering, att det inte sluttar mot grunden. Hasopor är som Leca – men mer stabilt då de är oregelbundna i .

Här hittar du bygg- och anläggningsprodukter som klarar högt ställda krav på kemiskt innehåll. Produkter markerade BASTA klarar . Se över takavvattningssystemet och led bort takvattnet långt från huset. Om du ska dränera ska du passa dig för att gräva för nära grunden, då denna inte ligger . Konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning.

Skyddar tätskiktet mot nötning och mekaniska skador. Dränering Isolering – företag, adresser, telefonnummer.

Comments have been closed/disabled for this content.