Hjul

Ett hjul är en cirkel-, torus- eller cylinderformad konstruktion för att underlätta en linjär rörelse, eller omvandla en linjär rörelse till rotationsrörelse. Et hjul er alltid sirkel- eller sylinderformet. Hjulet og aksen er den ene av seks enkle maskiner .

Ett navlöst hjul är ett hjul utan någon mittpunkt då navet är nästan lika stort som själv hjulet. Cykelhjul är ett hjul konstruerat för att användas på en cykel. Det engelska hjulet är en manuellt driven maskin för att bearbeta metall och skapa mjuka, runda former av stål- eller aluminiumplåt.

Livets hjul på Internet Movie Database (engelska).

Vergilius hjul alternativt rota Vergilii, rota Virgilii eller rota Vergiliana är ett ofta förekommande begrepp inom den litterära antiken och klassicismens dekorum. Trähjul har sedan forntiden används som vagnshjul. Bössan är hjulets innersta del vanligen av . Hjul er ein sirkel- eller sylinderforma konstruksjon som kan rotera på ein aksel.

Sedan utgår utövaren från en position där . Redan där har den samma gestalt som den sedan behöll oförändrad genom hela medeltiden: ett hjul, på vilket en människa håller sig fast genom livets cykel, . Allhjulsdrift betyder att ett fordon har drivning på alla hjulen. På en del exklusivare personbilar med drivning på fyra hjul sitter en torsendifferential mellan . När det handlar om att utnämna alla tiders viktigaste uppfinning brukar hjulet ses som den självklara vinnaren.

Petra_MarklundHjulet har ingen speciell uppfinnare. Efter det kom man på att man kunde sätta på hjul på slädar. File:Hjul-_eller_kärrårder,_Nordisk_familjebok.

Contributors: Own work Original artist: H. Sko Med Hjul Sandalett fra Bronx. Rent översättning vadå tredje hjulet? Third_wheel Det är en förvrängning av uttrycket femte hjulet.

Hjulinställningen är viktig eftersom att den säkerställer att slitbanan på varje hjul slits lika mycket. Konstigt nog anvädes inte några .

Comments have been closed/disabled for this content.