Kelvin skala

Celsiusskalan har kalibrerats så att mätvärden i grader Celsius är exakt 27mindre än motsvarande mätvärden i kelvin. Skalstegen är exakt lika stora; . Lord Kelvin lånar sitt namn till kelvinskalanDen svenska astronomen Anders Celcius (1707-44) möter vi varje dag när vi hör eller läser . Kelvin till Celsius (K till ºC) konverterings omvandlare för temperatur. Färgtemperatur även kallad färgton mäts på en skala där värdena anges i kelvin Skalan sträcker sig i regel från 10kelvin (K) till 000K, där ett lägre värde . Kelvin är vanligast i vetenskapliga sammanhang. Vardagligt används oftast enheten grader Celsius istället, som Kelvin använde för att fastlägga sin skala. Varje skala använder en referenspunkt för sina beskrivningar.

Två vanliga skalor runt om i världen är Celsius skala och Kelvin skalan. Den internationella skalan är avsedd att efterlikna termodynamisk temperatur. Absoluta nollpunkten är satt till kelvin (K) och vattnets trippelpunkt till 27K. Omvandla mellan Celsius (°C), Fahrenheit (°F) och Kelvin (K).

Skalan är uppkallad efter den svenske vetenskapsmannen Anders Celsius (1701–1744).

Comments have been closed/disabled for this content.