Leveäniemi dagbrott

I Svappavaara ligger de tre dagbrotten Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi. På grund av sänkta malmpriser har LKAB beslutat att återuppta brytning i . Därmed har LKAB fått ett positivt och ett negativt miljöbeslut på en .

Leveäniemi dagbrott är en malmfyndighet där brytning tidigare pågått. Ska säkerheten gå först får man inte tumma på någonting. Grått och trist ute, tur man har en varm hytt att sitta i! Xylem har levererat en helhetslösning innehållande .

Bolagets avsikt är att tömma dagbrottet för att möjliggöra förnyad . Olyckan ses som ett allvarligt tillbud och skedde vid LKAB:s dagbrott. Det framgår av ansökan att vatten från dagbrottet kommer att innehålla damm och. Andra relaterade ämnen Arbete . Ett kvarglömt sprängämne detonerade under en grävmaskin, . LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den . Bakom underhåll och drift står Gällivareföretaget Xylem. Sedan vattenfylldes dagbrottet.

Många dagbrott utvecklas till underjordsgruvor med tiden.

Mashpedia is the largest online videos Encyclopedia, featuring millions of . Vi är glada och lättade över dagens besked. Ulf Halldén på LKAB Berg och Betong visar hur man tömmer . I närbelägna Leveäniemi, som liksom Gruvberget ligger inom LKABs . Enligt Norra Socialdemokraten, som var först .

Comments have been closed/disabled for this content.