Wellmate luftinjektor rekomenderas inte till hydropress trycktankar, luftmängden blir för liten, luftinjektorn är avsedd att användas med hydrofor. Billig lösning vid mindre problem. Det fungerar inte med en hydropress, bara med en hydrofor.

För att sedan få bort svavelvätet effektivt så bör du montera en luftinjektor på inkommande ledning från pumpen, någonstans före hydrofor, . Om tryckkärlet är av hyropress modell bör denna ha en volym på . Tryckströmbrytaren får inte monteras mellan pump och luftinjektor. Det påstås att man inte behöver .

Luftinpumpningsventil, För hydrofor, G6. Har egen djupborrad brunn med hydrofor och har på senaste tiden. Jag har en hydropress, jag har hört att man måste köpa till en hydrofor för att kunna. Vårt luftningssystem med luftinjektor, spridare, luftavskiljare med rörsats är . Notera att micronizern inte går att installera innan en hydropress.

Montera även någon typ av avluftare på hydroforen så att . En hydrofor (andra benämningar är t.ex. tryckkärl eller trycktank) är en. Som alternativ till filter med separat luftinjektor, finns våra Premiummodeller . Micronizer luftinjektor, förser kontinuerligt hydroforen med rätt mängd luft.

Inställbarför olika storlekar av hydrofor. Hej säljer nu vårt järn och mangan filter med backspolning och hydrofor(anpassad för luftinjektor) och luftinjektor(för att ta bort mangan gas) . Felaktig -vattenfylld- Hydrofor. Alla luftinjektor hydrofor annonser. Köp och sälj luftinjektor hydrofor, lägg in en annons gratis! Koppling till PEM-slang, 32xG25.

Lika starka som vanliga hydroforer men lägre vikt, vilket gör dem lättinstallerade. Omstart av hydrofor-anläggning. Avluftaren (4) släpper ut överskottsluft. Vid installation mot ejektorpump skall backventil monteras mellan pump och luftinjektor.

Justering av luftinjektor, Micronizer. Vår luftinjektor behöver ej anslutas till något avlopp. Ej heller krävs någon bufferttank (hydrofor) till JA10. Europe Filtersystem för hydrofor.

Comments have been closed/disabled for this content.