Minimale breedte looppad

Vrije doorgangsbreedte minimaal 120cm, optimaal 150cm. Soms betreft het een looppad naar het schuurtje of de route naar de achteruitgang. Het tweede en het zesde lid bevatten een van het eerste lid afwijkende .

Andere veilige oplossingen zijn ook mogelijk. De breedte van het looppad moet minimaal 5mm bedragen. Een tweepersoons slaapkamer is minimaal 1men de breedte is. In een slaapkamer van minimaal 1mis er voldoende ruimte voor .

Voor een pad dat vrij intensief gebruikt wordt is een breedte van minimaal cm. Met de fiets aan de han of met boodschappentassen is het dan . Bij een toilet speelt de breedte ook zeker een rol, vaak plaatst men het toilet in een nis. Indien ook voertuigen gebruikt worden, is de breedte afgestemd op het gebruik van deze voertuigen. De belemmering is minimaal met een snel automatisch openende en sluitende deur.

In stallingen met etagerekken voorzien van uitschuifgoot bedraagt . Wat zijn de breedtematen van de kastinterieurs ? Een goede doorgang (vrije breedte minimaal cm). Breedte van een keukeneiland of kookeiland.

Deze richtlijn gaat uit van een minimaal bruikbaarheidsniveau. De looppaden tussen de uitstallingen moeten minimaal breed zijn. Info over minimale afmetingen en praktische tips vind je hier terug! Een broek op een kleerhanger heeft dan weer een hoogte van 80cm en breedte van 30cm . De afstand tussen de gootsteen en het fornuis moet minimaal cm . De wenselijke breedte van een deuropening is cm.

Wanneer er bij de aanleg van lange tunnels geen ruimte is om in de breedte of diameter te compenseren,. De minimale breedte van het looppad is cm.

Comments have been closed/disabled for this content.