Mkr betyder

Söktermer: definition av Mkr, Mkr uppslagsverk, betydelse Mkr, vad betyder Mkr, Mkr exempel, Mkr ekonomilexikon,annat ord for Mkr, korsord Mkr, Mkr förklaring, . Förkortningarna ”TSEK”, ”tkr”, ”kkr”, ”Mkr”, ”mnkr” och ”mdkr” dyker också upp, och står då för tusen (TSEK, tkr, kkr), miljoner (Mkr, mnkr) respektive miljarder . Om du ska skriva förkortningar på stora tal ihop med kr, är det bäst att använda .

Har dålig koll på alla förkortningar Mkr, Tkr osv. Letar du efter den fulla innebörden av MKR? Från följande bild kan du hitta alla definitioner av MKR.

Om du vill, kan du också hämta image fil att skriva ut.

Vi har svar på vad Mkr har för betydelse och innebörd. Det hjälper som korsordslexikon och vid synonymer som behöver. Vietnamesiska, Vitryska, Walesiska. Hittade följande förklaring(ar) till vad mkr betyder: förkortning för miljoner kronor.

Det betyder att basfinansieringen som mest . Vi tror på folkbildningens betydelse. Studiecirkeln betyder lika mycket för människors möjligheter till egenmakt och ett rikare liv som själva ämnesstudierna. Man använder även :- eller ,- för ett helt antal kronor och då betyder strecket att.

Mkr, mnkr, mdkr och det betyder då tusen, miljoner och miljarder kronor.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick under året till 1mkr, vilket betyder en kvarvarande budget på mkr. Största investeringen är Vara . Kanske lite högre, än ställda mål. Men det har sin naturliga förklaring. Multilateralt stöd betyder att man arbetar genom internationella. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Per idag har stallet ett resultat på c:a 7. Bildningsförvaltningens budget med totalt mkr utifrån tidigare förslag som innebar en neddragning med mkr. Omsorgsnämnden tillförs mkr, varav mkr avser ökad. Oerhört roligt, detta betyder mycket för oss. Frågorna om ledarskap är många idag. Men samtidigt som vi ser hur betydelsefulla cheferna är i . Sammantaget indikerar prognosen ett överskott på mkr varav mkr avser medel for oförutsedda händelser.

Mjölbys del betyder preliminärt 2mkr.

Comments have been closed/disabled for this content.