Multrum kallas ibland för stor biologisk toalett. Vi är experter på mulltoa och multrum. Erfarenheter av multrum efterlyses!

Så här ser en elegant toalett ut. Carl Lindström, gjorde sitt examens-arbete MULTRUM vid KTH, Stockholm. Ekolets multrum är helt luktfria.

Avfallet inuti tanken komposteras till mull och sippervatten renas biologiskt.

Toaletterna lämpar sig mycket bra . Denna toalett komposterar avfallet till färdig mull. Utförliga skötselinstruktioner medföljer när du köper din toalett på Kompost Center. Detta för att du ska förstå hur toaletten fungerar och hur. BioLoo minskar behovet av tömning jämfört med andra snålspolande toaletter.

En speciell typ av multrum är en torrtoalett för . Varför biologisk toalett till hushållet ? Vi planerar installation av ett multrum för toalett och köksavfall. Med rätt val och små ekonomiska medel kan du få en toa- och.

Den använder inga kemikalier, värme eller vatten och producerar inga . I multrum kan man också ha en urinseparerande toalett med urintank eller infiltrationsanläggning ansluten till bad-, tvätt- och diskavlopp . CL2– Spylefritt toalett (porselen). Ett av skälen till varför vattenfria toaletter inte har utvecklats tidigare var. Ett multrum består av en stor behål- lare under toaletten där både urinen och fekalierna behandlas.

Behållaren är utrymmeskrävande och placeras i. Vill du få tillgång till hela artikeln? Vilka multrum som finns på marknaden .

Comments have been closed/disabled for this content.